Повідомлення щодо
конфіденційності та захисту персональних даних

 

Збереження та безпека Ваших персональних даних та Конфіденційної інформації є для нас пріоритетом, що забезпечується за допомогою фізичних, електронних і процедурних засобів захисту відповідно до встановлених законодавством України вимог. Ці засоби та вимоги використовуються з метою запобігання несанкціонованого доступу або розкриття інформації користувачів, для збереження і забезпечення безпеки інформації користувачів, якою обмінюються на Веб-сайті, Вайбер –боті, Телеграм-боті, Особистому кабінеті, Персональному Кабінеті Провайдера, Кабінеті

Електропостачальника, Особистому кабінеті приєднання ( далі –інтерактивні канали). 

Залишаючи свою інформацію, Ви підтверджуєте та визнаєте, що прочитали викладені нижче домовленості і умови обробки Ваших персональних даних та конфіденційної інформації, що вказуються Вами на інтерактивних каналах, і висловлюєте згоду з такими умовами без застережень і обмежень. 

 

ПОЛІТИКА
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Загальні положення


Володільцем персональних даних, що обробляються за допомогою інтерактивних каналів, у тому числі, з використанням мобільного додатку Порталу Дія (Дія), є АТ «Прикарпаттяобленерго»   (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 00131564), (далі Володілець ПД).

Розпорядником персональних даних, є АТ «Прикарпаттяобленерго»   (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 00131564).

Місце знаходження та обробки персональних даних за адресою вул. Індустріальна 34,  м. Івано-Франківськ,  76014.

Дана політика конфіденційності визначає, що Володілець ПД збирає, використовує і захищає будь-яку інформацію про відвідувачів, зареєстрованих споживачів чи клієнтів,  далі – «Користувач», під час користування інтерактивними каналами  АТ «Прикарпаттяобленерго. 

Інтерактивні канали – це Веб-сайт, Вайбер –бот, Телеграм-бот, Особистий кабінет, Персональний Кабінет Провайдера, Кабінет Електропостачальника, Особистий кабінет приєднання (далі –інтерактивні канали). 

Власник ПД може періодично вносити зміни до політики конфіденційності та захисту персональних даних, які набирають чинності з моменту їх опублікування на відповідних сторінках. 

Користувач повинен ознайомитися з «Політикою конфіденційності  та захисту персональних даних» перед використанням інтерактивних каналів (далі Політика). Це означає, що використовуючи іінтерактивні канали, Користувач приймає і погоджується зі змістом, викладеним в Політиці. Якщо з якоїсь причини Користувач не згоден з вмістом цієї Політики, такий Користувач повинен негайно припинити використання інтерактивних каналів Володільця ПД.

Обробка Ваших персональних даних здійснюється згідно з Законом України «Про захист персональних даних», Загальними правилами захисту даних ЄС (GDRP) та іншими відповідними законодавчими актами, які можуть відрізнятися від законів щодо захисту персональних даних, які діють на території країни, з якої Користувач відвідуєте інтерактивні канали Володільця ПД, громадянином якої є Користувач.

 

1.  Предмет політики

1.1.      Інтерактивні
канали можуть зібрати наступну інформацію про Користувача: 

-          прізвище, ім’я, по батькові; 

-          електронна адреса; 

-          поштова адреса; 

-          мобільний телефон; 

-          особистий підпис у графічному форматі; 

-          місцезнаходження

-          прізвище, ім’я, , по батькові уповноваженої особи Користувача, 

-          назва Користувача, 

-          всі реквізити Користувача (контактні телефони, адреса електронної пошти, код ЄДРПОУ, GLN, реєстраційний номер облікової картки платника податків), серійний номер ключа кваліфікаційного електронного підпису (надалі – КЕП).

Інша інформація щодо юридичної особи, в тому числі, але не виключно: телефон компанії, вид діяльності (код за КВЕД), розмір компанії тощо.

1.2 Володілець ПД також докладає зусиль щодо захисту Персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування інтерактивних каналів, а саме: IP адреса; інформація з cookies;

інформація про браузер (чи іншу програму, яка
здійснює доступ до Веб-сайту); час доступу; інформація щодо відвіданих адрес
сторінок; реферер (адреса попередньої сторінки) тощо.

 

2.  Мета використання персональних даних  

Володільцем ПД  використовуються персональні дані задля:

-            реєстрації Користувача у своїх інтерактивних каналах комунікації;

-            розпізнаванні Користувачів при користуванні інтерактивними каналами;

-            здійснення комунікації з Користувачами інтерактивними каналами стосовно будь-яких питань щодо господарської діяльності Володільця ПД;

-            здійснення підтримки Користувачів при роботі з інтерактивними каналами, вдосконалення роботи та послуг, що пропонуються;

-            в маркетингових цілях;

-            формуванні рахунків за надані послуги Володільцем ПД.

 

3.  Цілі обробки персональних даних 

3.1. Цілі обробки ПД:

-       забезпечення дотримання законів і інших нормативно-правових актів;

-       для інформаційного забезпечення Користувачів, які надали свої персональні дані будь-яким способом, в тому числі, за допомогою надання своїх персональних даних через інтерактивні канали;

-       обслуговування запитів, заявок;

-       підтримка зв’язку з Користувачами інтерактивних каналів;

-       надсилання інформації (повідомлення) через інтерактивні канали на зазначений Користувачем e-mail, номер телефону, поштову адресу тощо, в тому числі, шляхом відправки сервісних, рекламних та новинних розсилок;

-       встановлення з Користувачами зворотного зв’язку;

-       визначення місця знаходження Користувача для внесення відповідної інформації у шаблони документів;

-       надання Користувачу ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням інтерактивних каналів; 3.2. Користувач надає персональні дані в обсязі, необхідному для досягнення цілей.

 

4.  Умови обробки персональних даних

4.1 Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі, в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. 

4.2 Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановлених чинним законодавством.

4.3 Інформація про Користувача не розголошується третім особам крім випадків, коли таке передання необхідне у зв’язку з виконанням договору з надання послуг Користувачу, та уповноваженим державним органам згідно з чинним законодавством України. 

4.4 У свою чергу, при користуванні інтерактивними каналами та його сервісами, Користувач зобов’язується не розголошувати у будь-який спосіб персональні дані, конфіденційну інформацію, яка стала відомою або може стати відомою під час користування інтерактивними каналами та його сервісами, будь-якій іншій фізичній або юридичній особі, дотримуватись встановлених чинним законодавством інших обмежень щодо її використання, не допускати неправомірного використання Конфіденційної інформації для власної користі та/або на користь інших фізичних та/або юридичних осіб та (або) на шкоду власника персональних даних, конфіденційної інформації та будь-кого, кого ця інформація чи дані стосуються. 

 

 

 

 

5.  Використання Cookie 

5.1. Cookie - це невеликий файл, який розміщується на жорсткому диску комп’ютера Користувача при заході на Веб-сайт Володільця ПД. Cookie дозволяє аналізувати користувачів Веб-сайту, що дає можливість розширювати можливості використання веб-додатків та сервісів для їх налаштування під потреби конкретного Користувача.  

5.2. Веб-сайт може використовувати Cookie для аналізу користувачів Веб-сайту з метою визначення, які веб-сторінки і розділи Веб-сайту використовуються. Це допомагає Веб-сайту покращувати Веб-сайт з метою якіснішої адаптації його до потреб кожного конкретного Користувача. 

5.3. Володілець ПД використовує цю інформацію виключно для цілей статистичного аналізу. При автоматичному прийнятті веб-браузерами Cookie, Користувач має можливість або видалити, або відхилити прийняття Cookie, змінивши відповідні налаштування веб-браузера.  

 

6.  Посилання на інтерактивні канали Володільця ПД

6.1. Інтерактивні канали Володільця ПК:

-  Вайбер-бот: https://chats.viber.com/oeifuabot

-  Веб-сайт - https://www.oe.if.ua/uk

-  Телеграм-бот – https://t.me/ @oeifuabot

-  Особистий кабінет – https://my.oe.if.ua

-  Персональний Кабінет Провайдера - https://volz.oe.if.ua

-  Кабінет Електропостачальника - https://shiftpro.oe.if.ua

-  Особистий кабінет приєднання - https://kabinet.oe.if.ua

6.2.  Веб-сайт Володільця ПД може містити посилання на веб-сайт третіх осіб. 

6.3.  Володілець ПД не несе жодної відповідальності за зміст і правила використання інформації на вебсайтах третіх сторін, як і за захист та конфіденційність будь-якої інформації Користувача, залишеної під час відвідування таких веб-сайтів. Ця Політика не регулює також і використання інформації користувачів третіми особами або на веб-сайтах третіх осіб. 

6.4.  Користувач повинен проявляти обережність і упевниться в безпеці користування такими вебсайтами, шляхом ознайомлення з відповідними положеннями про політику конфіденційності або умови користування на веб-сайтах третіх осіб. 

 

7.  Заключні положення

7.1. Володілець ПД залишає за собою право вносити зміни в односторонньому порядку до цієї Політики. Зміни вносяться шляхом розміщення нової редакції цієї Політики на інтерактивних каналах. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на Веб-сайті. Попередня редакція втрачає силу з моменту затвердження нової редакції, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. 

7.2. Питання, не врегульовані цією Політикою, вирішуються відповідно до законодавства України. Ви можете відкликати свою згоду на обробку персональних даних або внести застереження стосовно обмеження права на обробку персональних даних, отримати доступ до своїх персональних даних, що використовуються, внести зміни, видалити свої персональні дані, відмовитися від надсилання маркетингових повідомлень та матеріалів, надіславши офіційний лист Володільцю ПД . 

7.3 Інтерактивні канали не призначені для неповнолітніх користувачів.

7.4 Інформація про персональні дані  користувачів не продається і не поширюється у відкритому доступі. 

7.5 У випадку внесення істотних змін до цієї Політики (наприклад, нових вимог законодавства) в інтерактивних каналах буде розміщено відповідне повідомлення. Якщо Користувач  не відмовиться від їх прийняття в письмовій формі, це означатиме, що Користувач погоджуєтеся з відповідними змінами. 

7.6 Якщо після ознайомлення з Політикою Користувач не повідомив Володільця ПД про свою незгоду з нею чи про небажання надання Володільцю ПД своїх персональних даних, вважається, що Користувач прийняв умови Політики та надав свою згоду на збір, зберігання й обробку своїх персональних даних.

 

Адміністрація 
АТ «Прикарпаттяобленерго»